Proč správně osvětlovat rostliny

 • Rostliny pěstěné ve skleníku v chladném klimatu s charakteristickém úbytkem slunečního záření v zimních měsících, byl dokázán téměř lineární vztah mezi množstvím světla a výnosem plodin.
 • Nedostatek světla způsobuje zpomalení růstu rostlin a poruchy vývoje, například zpomalení, nadměrné prodlužování a štíhlost stonků, nepravidelné zabarvení atd.
 • Umělé osvětlování svítidly pro podporu růstu rostlin prokazatelně způsobuje správný růst a vývoj rostlin, prodlužuje dobu květu a zvyšuje výnos plodin.

Rostliny a světlo - trocha teorie

Rostliny vnímají světlo odlišným způsobem než člověk. Člověk, respektive lidské oko vidí barvy, které se skládají ze záření světla o různých vlnových délkách. (Například bílá barva je veskutečnosti složená minimálně ze 3 barev o různých vlnových délkách (červené, modré a zelené).) U rostlin je snímačem (receptorem) záření chlorofyl a různé pigmenty. Chlorofyl, zelený pigment obsažený v chloroplastu (což je buňěčná organela - součást buněk rostlin), absorbuje energii světelného záření a používá ji k syntéze sacharidů z oxidu uhličitého a vody - fotosyntéza. Existuje několik druhů chlorofylů, u rostlin nejznámější A a B, které se významně podílejí na fotosyntéze. Dalšími pigmenty účastnícími se fotosyntézy jsou karotenoidy (ty hrají také důležitou roli při pohybu rostliny za světlem). Chlorofyly pohlcují vlnové délky červené (660 nm) a modré (440 nm) barvy. Zelená až žlutá zůstává kvůli zelené barvě chlorofylu nevyužita, neboť ji chlorofyl odráží.

Proč osvětlovat rostliny modře:

Kromě fotosyntézy využívá rostlina modré světlo k fototropismu – rostlina redistribuuje vhodně růstové hormony a přizpůsobuje tak svůj tvar k intenzitě a směru právě tohoto záření, tak aby záření efektivně využila. Dále podle modrého záření dochází k otevírání průduchů.

Proč osvětlovat rostliny červeně:

Tuto oblast využívá rostlina jak k fotosyntéze tak k prodlužovacímu růstu stonku (natahování se za sluncem). Tady využívá rostlina poměru intenzit záření vlnových délek 660 (red)/735(far red) nm. Když se podíváme na absorpční křivku chlorofylu, vidíme že rostlina chytře využívá ostrou hranici této křivky. Pokud se rostlina nachází ve stínu jiné rostliny dopadne díky absorpci záření red chlorofylem stínící rostliny na rostlinu minimum záření červeného ( red ), ale dostatek záření infračerveného ( far red ) a rostlina se začne prodlužovat. Ikdyž má rostlina dostatek umělého osvětlení a převažuje far red „vytahuje“ se rostlina do výšky v domnění, že je zastíněná. Při opačném poměru rostlina zase roste do výšky pomalu. Proto je dobré mít poměr těchto složek záření vyvážený (podobně jako u slunečního záření viz. níže rozhraní visible-infrared, kdy tento poměr činí 1-1,2).

Vlastnosti LED GROW světel

 • Barva použitých LED diod: červená, modrá, oranžová atd.
 • Může se snadno změnit složení vlnové délky.
 • Vysoká účinnost, šetří až 80% spotřeby elektrické energie.
 • Moderní design.
 • Vydává vlnovou délku světla, která je plně absorbovatelná rostlinami k fotosyntéze.
 • Může být umístěno přímo nad rostlinami, vůbec žádné horké světlo ani chvění
 • Snadná instalace a obsluha zařízení, zapojení přímo do zásuvky 220-240V. (Není potřeba dodatečné elektrické napájení.)
 • Stálý výkon, dlouhá životnost LED až 50 000 hodin.
 • Tichý provoz s vlastním odvětránim (v horní části světla mohou být vestavěné ventilátory odvádějící zbytkové teplo) - není potřeba dodatečného chlazení.
 • Výkonné LED svítidlo pro podporu růstu rostlin nahrazuje standardní 200 - 1 000 W MH/HPS (Metal Halogen / vysokotlaká sodíková výbojka).
 • Šetrné k životnímu prostředí.
 • Při zapnutí okamžitý náběh nad 97 % celkového světelného výkonu.
 • Ideální pro všechny fáze růstu rostlin.
 • K okamžitému použití - není zapotřebí žádných dalších dodatečných zařízení.

Použití LED světel pro růst rostlin - obecně:

LED svítidla pro podporu růstu rostlin jsou vhodná pro použití především v botanických zahradách, pro šlechtění rostlin v zahradních sklenících, v interiérech pro nasvícení rostlin atp.
LED svítidla pro podporu růstu rostlin jsou také vhodná pro květinové výstavy, kde mohou například prodloužit čas kvetení rostlin, nebo pro dodatečné nasvícení rostlin.